ASN Bank - Voor de wereld van morgen

Steun aan duurzame thema's

Duurzaamheid is een breed begrip. Om dit begrip tastbaarder te maken, hebben wij samen met onze klanten vijf thema’s gekozen die we belangrijk vinden. Je ziet deze duurzame thema’s in het schema hieronder. Deze vijf thema’s maken de drie pijlers van ons duurzaamheidsbeleid – mensenrechten, klimaat en biodiversiteit – concreet.

Elk duurzame thema wordt ingevuld met projecten van twee themapartners. De thema’s zijn gekoppeld aan ASN Ideaalsparen en de ASN Creditcard. Heb je (een van) deze producten? Dan schenken wij een bijdrage aan deze projecten, zonder dat het je iets extra’s kost.

ASN Ideaalsparen

Jaarlijks doneert ASN Bank 0,02% van het gemiddelde spaarsaldo op alle rekeningen ASN Ideaalsparen. De minimumdonatie is € 1 miljoen per jaar. Het maximum is € 1,5 miljoen. Deze bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld door de directie van ASN Bank. Elke partner ontvangt uit deze € 1,5 miljoen ten minste €100.000. De ASN Ideaalspaarders bepalen de verdeling van het resterende bedrag door hun voorkeur voor duurzame thema’s aan te geven. Hoe meer spaargeld de klanten met een bepaald thema samen hebben, des te hoger percentage gaat naar dat thema. Zo werd in 2016 € 1,5 miljoen verdeeld over de vijf thema’s en de bijbehorende partners.

Je steunt standaard alle thema’s, maar je kunt heel gemakkelijk via online bankieren één of meer thema’s van je voorkeur kiezen. In het Overzicht rekeningen klik je op het pijltje rechts van je rekening ASN Ideaalsparen, en dan op Details. Vink een of meer thema’s aan.

ASN Creditcard

Samen met onze maatschappelijke partners vullen wij elk thema in met projecten. Van elke uitgave die je met je ASN Creditcard doet, gaat ongeveer 0,25% – uit de inkomsten van de ASN Bank – rechtstreeks naar de projecten die horen bij de thema's. Het kost je dus niets extra!

Als je bijvoorbeeld voor € 2.000 een vakantie boekt, gaat er ongeveer € 5 naar de vijf thema's samen. Hoe meer mensen met hun card betalen, des te hoger is het bedrag dat de partnerorganisaties ontvangen. In 2016 hebben alle creditcardklanten zo samen € 168.930 bijgedragen aan de projecten.

Duurzame thema's Themapartners Projecten
Eerlijke handel Solidaridad Textielindustrie in Azië
Oxfam Novib Eerlijke handel in Mozambique
Tegen kinderarbeid Cordaid Onderwijs voor kinderen in Congo
Plan Nederland Hulp aan kinderen in Nepal
Duurzame energie Natuur & Milieu Slimmer verwarmen en energiebesparing in huis
Urgenda De Waddeneilanden in 2020 energieneutraal
Tegen wapenindustrie War Child Hulp aan oorlogskinderen in Congo
Amnesty International Human Rights Capacity Building Programme en Center of International Justice
Zorg & welzijn Nationaal Ouderenfonds OuderenOmbudsman en Suppletiefonds
KNGF Geleidehonden KNGF Campus: onderzoek en innovatie

 


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap