ASN Bank - Voor de wereld van morgen

Mensenrechten voor iedereen

Wij vinden dat iedereen recht heeft op onderwijs, voedsel en een woning. Dat iedereen het recht heeft zijn mening in vrijheid te uiten en dat overheden niet zomaar geweld tegen burgers mogen gebruiken. En wij vinden dat wij daar als bank een bijdrage aan kunnen en moeten leveren. Daarom maken wij ons samen met onze klanten sterk voor mensenrechten. Overal en voor iedereen.

Wat wij doen

Het geld dat je aan ons toevertrouwt, lenen we alleen uit aan landen die zich houden aan de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens. En we beleggen in ondernemingen die hun werknemers goed behandelen en geen gebruikmaken van kinderarbeid. Om nog meer impact te hebben, hebben we een langetermijndoel voor mensenrechten vastgesteld: we willen dat de kledingbedrijven waarin we beleggen, hun werknemers een leefbaar loon uitbetalen. Hier gaan we op weg naar 2030 werk van maken. Met dit doel geven wij invulling aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN die in 2015 zijn aangenomen en waar we ons achter scharen.

Bankieren met respect voor mensen

Wij bankieren met respect voor mensen. Samen met onze klanten geven wij het goede voorbeeld en stimuleren wij anderen hetzelfde te doen. Zo werken jouw spaargeld en beleggingen mee aan een menswaardig bestaan voor iedereen.

Lees hoe wij ondernemingen en landen beoordelen als het gaat om mensenrechten.© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap