ASN Bank - Voor de wereld van morgen
Een sociale en groene wereld van morgen

Lees voor

Giften vanuit de ASN Foundation

De ASN Bank verstrekt al jaren giften aan projecten en organisaties die bijdragen aan onze missie: de duurzaamheid van de samenleving bevorderen. Bij het 25-jarige jubileum van de
ASN Bank, in 1985, werd hiervoor het Jubileumfonds in het leven geroepen. Om het giftenbeleid te formaliseren richtten we op 9 december 2004 de Stichting ASN Foundation op.

Doel en aandachtsgebied

Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken. Wij steunen projecten over de gehele wereld. De organisatie die de gift aanvraagt, moet wel in Nederland zijn gevestigd.

Wij richten ons op de volgende aandachtsgebieden:

 • Multiculturele samenleving en integratie
 • Duurzame economische ontwikkeling
 • Conservatie van ecosystemen en biodiversiteit
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Mensenrechten
 • Vrede en ontwapening
 • Stimulering van culturele ontwikkeling
 • Gezondheidszorg


Jaarlijks steunt de ASN Foundation grote en kleinere projecten voor een totaalbedrag van ongeveer € 300.000. Meer informatie over de ASN Foundation en de steun aan projecten leest u in het ASN Foundation Jaarbericht 2012 (pdf-bestand) en in het Jaarverslag ASN Foundation 2012 (pdf-bestand).

Gift aanvragen

Een gift kunt u schriftelijk of per e-mail aanvragen. Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u ons de volgende informatie zendt:

 • een brief waarin u het project beknopt omschrijft; u geeft in ieder geval aan wat de totale kosten bedragen;
 • dit formulier (pdf-bestand).
  Wij verzoeken u vriendelijk alle gevraagde gegevens op uw pc in te vullen op het formulier. Het ingevulde formulier kunt u opslaan en vervolgens mailen of printen;
 • het projectplan;
 • de begroting;
 • een overzicht van de organisaties waarbij u deze aanvraag ook heeft ingediend.


Wij behandelen alleen aanvragen die in de Nederlandse taal zijn gesteld.

U kunt alle stukken per post verzenden of e-mailen aan:

Radj Jinkoe

ASN Bank
Directiesecretariaat
T.a.v. de heer Radj Jhinkoe
Postbus 93514
2509 AM Den Haag
E-mail: foundation@asnbank.nl
© 2014 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap