Lees voor

ASN Bank investeert spaargeld duurzaam

In De Pers van 26 maart 2012 stond een artikel over de manier waarop de ASN Bank het spaargeld van klanten investeert. De Pers zet vraagtekens bij het bedrag dat wordt geďnvesteerd in hypotheken van moederbedrijf SNS Bank.

Wonen is mensenrecht
Bij de keuze van investeringen baseren we ons op de vraag: wat is er nodig om de duurzame wereld van de toekomst te realiseren? Dat zijn bijvoorbeeld zorginstellingen, verantwoord waterbeheer, onderwijs, duurzame energie én goede, betaalbare woningen. Het recht om te wonen is immers een van de mensenrechten. In de duurzame samenleving van de toekomst zijn goede, betaalbare, energiezuinige woningen nodig.

Goedgekeurde investeringen
Als hypotheken voldoen aan de criteria zoals vastgelegd in de ASN Bank Issuepaper Banken en Verzekeraars, kunnen zij worden goedgekeurd als investering. Het betreft hier hypotheken met karakteristieken van NHG-hypotheken. Dat wil zeggen leningen voor mensen met modale inkomens, die een steuntje nodig hebben om de aanschaf van een eigen woning mogelijk te maken.

In dat kader investeren we een deel van het spaargeld in leningenportefeuilles van woninghypotheken, onder andere van SNS Bank. Hoewel de ASN Bank geen individuele hypotheken verkoopt, biedt zo’n leningenportefeuille ons de mogelijkheid toch in hypotheken te investeren.

Openbare informatie
De inhoud van het artikel in De Pers is gebaseerd op informatie die openbaar is. In ons jaarverslag publiceren wij waarin we het spaargeld van onze klanten investeren. Alle instellingen, landen en ondernemingen waarin we investeren, voldoen aan onze duurzame beleggingscriteria.

Lees meer in ons jaarverslag. Het jaarverslag over 2011 verschijnt binnenkort op de site.

26 maart 2012

< Naar de pagina Actueel
Twitter icoonHyves icoonFacebook icoonLinkedin icoonPrint icoon
Deel dit artikel via:  


copyright  2014 ASN Bank       |       Disclaimer       |       Privacy       |       Voorwaarden       |       Dienstenwijzer       |       Sitemap