Lees voor

ASN Bank heeft goed beleid over landroof

Landgrabbing

Bedrijven die actief zijn in bijvoorbeeld land-bouw, bosbouw en biobrandstoffen, hebben daarvoor land nodig. Sinds 2001 is al 200 miljoen hectare land (acht maal het Verenigd Koninkrijk) aangekocht door overheden en bedrijven.

Het komt regelmatig voor dat de lokale bevolking daarbij onrechtmatig wordt verdreven van haar land. Boeren verliezen dan hun bron van voedsel en inkomsten. Ook komen er gedwongen huisuitzettingen en andere schendingen van de mensenrechten voor.

Nieuw onderzoek Eerlijke Bankwijzer
Vrijwel alle banken die in dergelijke bedrijven investeren, doen onvoldoende om de onrecht- matige verwerving van land te voorkomen. Dat blijkt uit het nieuwe praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer, dat op 9 februari is gepubliceerd. Dit rapport vergelijkt de prestaties van elf Nederlandse banken als het gaat om buitenlandse landverwerving.

Tweemaal ‘goed’
De ASN Bank behaalt als enige Nederlandse bank de score “goed”. Deze geldt voor zowel de investeringen van de bank zelf, als die van de ASN Beleggingsfondsen en ASN Vermogens- beheer. In ons mensenrechtenbeleid besteden we expliciet aandacht aan mensenrechten- problemen in relatie tot landverwerving. Ook zetten we alle andere middelen in die tot onze beschikking staan, zoals screening van ondernemingen, dialoog over controversiële kwesties, stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, en beëindiging van de investering.

Lees meer over ons mensenrechtenbeleid. Hier vindt u onder meer de ASN Bank Issuepaper Mensenrechten, die in november 2011 is herzien. Wij wijzen daarin op de risico’s van landverwerving en noemen criteria waaraan bedrijven moeten voldoen (zie pagina 22 en 23).

10 februari 2012

< Naar de pagina Actueel
Twitter icoonHyves icoonFacebook icoonLinkedin icoonPrint icoon
Deel dit artikel via:  


copyright  2014 ASN Bank       |       Disclaimer       |       Privacy       |       Voorwaarden       |       Dienstenwijzer       |       Sitemap